Wat is oefentherapie?

Oefentherapie, gegeven door een oefentherapeut, is een paramedische behandelwijze.

De therapie richt zich op het (her)leren van optimaal bewegen en dit kunnen toepassen in het dagelijks leven. Aangezien er geen houding of manier van bewegen die voor iedereen geldt, worden de behandelingen worden afgestemd op uw persoonlijke situatie. De oefentherapeut probeert u bewust te maken van uw houding en manier van bewegen in relatie tot de klacht.

De therapeut gaat samen met u op zoek naar de oorzaak van de klacht en de daarbij horende factoren welke de klacht versterken / in stand houden.

Op deze manier geeft de therapeut inzicht in de gevolgen van de klacht op de rest van het lichaam. Het resultaat is een gezond bewegingsgedrag dat (nieuwe) klachten in de toekomst voorkomt. 

bekijk: Wat is oefentherapie Cesar / Mensendieck?