Zichtbare kwaliteit

Lidmaatschap VvOCM

Lidmaatschap bij de beroepsvereniging, Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck.

Registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici

Dit is een vrijwillig register, wat inzichtelijke maakt of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG en of er voldaan wordt aan de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen.

Registratienummer: 69911277594
Kwaliteitsgeregistreerd tot 16-10-2020

Raadpleeg hier het register.

Netwerk Chronische Pijn

Het Netwerk Chronische Pijn is een landelijk netwerk van oefentherapeuten Cesar|Mensendieck. Aangesloten oefentherapeuten hebben zich gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische pijn.

Bij en nascholing

Er is onder andere nascholing gevolgd op het gebied van:

  • Directe toegankelijkheid
  • Motiverende gespreksvoering
  • Balans en stabiliteitstraining
  • Kwaliteitszorg 
  • Een beweegprogramma:
  • Bekkentherapie (Cecile Röst)

Intercollegiaal overleg

Er wordt deelgenomen aan een intercollegiale overleggroep in Overijssel.

Overige informatie