De praktijk

Joyce Florijn is sinds 2006 Oefentherapeut Cesar, sinds 2013 lid Netwerk Chronische Pijn en sinds 2020 Slaapoefentherapeut. Zij is praktijkhouder van twee oefentherapiepraktijken binnen Zwolle.

Zij heeft diverse nascholingen gevolgd waaronder: Acceptance and commitment therapy, Mindfulness Based Approach bij Chronische Pijn, Bekkenpijn tijdens en na de zwangerschap en balans en stabiliteitstraining.

Naast de werkzaamheden in de praktijk begeleid zij de leesavonden van het Netwerk Chronische Pijn, regio Zwolle en begeleid zij stagiaires van de opleiding Oefentherapie Cesar van de Hogeschool Utrecht.

Zichtbare kwaliteit

Lidmaatschap VvOCM

Lidmaatschap bij de beroepsvereniging, Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck.

Registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici

Dit is een vrijwillig register, wat inzichtelijke maakt of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG en of er voldaan wordt aan de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen.

Registratienummer: 69911277594
Kwaliteitsgeregistreerd tot 15-10-2025

Raadpleeg hier het register.

Netwerk Chronische Pijn

Het Netwerk Chronische Pijn is een landelijk netwerk van oefentherapeuten Cesar|Mensendieck. Aangesloten oefentherapeuten hebben zich gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische pijn.

Bij en nascholing

Er is onder andere nascholing gevolgd op het gebied van:

  • Slaapoefentherapie (V3.0)
  • Acceptance and commitment therapy
  • Mindfulness Based Approach bij Chronische Pijn
  • Bekkentherapie (Cecile Röst)
  • Balans en stabiliteitstraining
  • Motiverende Gespreksvoering

Intercollegiaal overleg

Er wordt deelgenomen aan een intercollegiale overleggroep in Overijssel.

Qualiview-certificaat “Praktijk met Zorg”

Om onze dienstverlening blijvend te verbeteren maakt de praktijk gebruik van een klanttevredenheidsonderzoek. Ook dit jaar beschikken wij over een Qualiview-certificaat “Praktijk met Zorg”

Overige informatie